Grafinetin toiminnan tarkoitus

  • Päätehtävänä on koota kaikki viestintäalan toimihenkilötehtävien palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan, sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan.
  • sekä edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemokratiaa sekä toimihenkilöiden ammatillista koulutusta ja kasvatusta.

Näiden toteuttamiseksi Grafinet...

  • valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä
  • kehittää työpaikkojen työolosuhteita ja työehtoja tukemalla luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten toimintaa
  • tekee liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia
  • valmistelee yhteistyössä Teollisuusliiton kanssa ehdotuksia voimassaolevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi
  • huolehtii ja vastaa siitä, että ammattiosaston toimialueen järjestäytyminen ja edunvalvontaorganisaatio on kattava ja toimintakykyinen.
  • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • neuvottelee ja allekirjoittaa yhdessä Teollisuusliiton kanssa viestintäalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen