Toimintaa ympäri Suomea

Grafinet on ammattiosasto Teollisuusliitossa.

Grafinetin rekisteröimättömiä paikallisosastoja kutsutaan Työpaikka- ja alueosastoiksi.

  • Työpaikkaosasto on saman yrityksen tai konsernin toimihenkilöiden muodostama osasto.
  • Alueosasto toimii tietyn alueen yritysten toimihenkilöiden alueellisena osastona.
    • Esim. pienet työpaikat, joilla ei ole resursseja oma työpaikkaosaston perustamiseen, voivat yhdessä toisten työpaikkojen kanssa perustaa alueosaston.
    • Samalla alueella voi olla Grafinetin työpaikkaosasto, joka ei kuulu alueosastoon.
  • Jäsen voi kuulua joko työpaikka- tai alueosastoon, ei molempiin yhtäaikaa.
  • Työpaikka- ja alueosastojen jäseniä voivat olla kaikki alueella toimivien viestintäalan yritysten työmarkkinoilla olevat jäsenet.
  • Jäsenen jäädessä eläkkeelle voi hän osallistua toimintaan kalenterivuoden loppuun saakka.
  • Grafinetin hallitus hyväksyy osaston perustamisen ja purkamisen.

 

Osastot toimivat linkkinä Grafinetin ja jäsenistön välillä sekä järjestävät alueellisia tilaisuuksia yksin tai yhdessä muiden osastojen kanssa.