Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen vaaliohjeet

Viestintäalojen luottamusmies ja työsuojeluvalinnat 


Teollisuusliiton viestintäaloihin kuuluvilla työpaikoilla tehdään luottamusmiesvalinnat marras–joulukuun 2017 aikana .

Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmieheksi valittavan henkilön on oltava kyseisen työpaikan työntekijä ja Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n jäsen.

 

Luottamusmiesten toimikausi 2018

Valittavien luottamusmiesten toimikausi on 1.1.2018–31.12.2018.

Yhdyshenkilö
Työpaikalle, jolle jostakin syystä ei valita luottamusmiestä, ammattiosaston jäsenet voivat valita keskuudestaan yhdyshenkilön. Grafinet ja liitto lähettää yhdyshenkilölle luottamusmiesmateriaalia. 

Valintojen ilmoittaminen
Valinnoista on ilmoitettava kirjallisesti ammattiosastolle, työnantajalle ja liittoon 13.1.2018 mennessä. Alkuperäinen toimitetaan liittoon ja kopiot ammattiosastolle ja työnantajalle.

Työsuojeluvaalit 2018-2019

Teollisuusliiton viestintäaloihin kuuluvilla työpaikoilla tehdään työsuojeluvaltuutettujen valinnat marras–joulukuun aikana 2017. 

Valintojen ilmoittaminen
Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinnat ilmoitetaan kirjallisesti ammattiosastolle, työnantajalle ja liittoon. Alkuperäinen toimitetaan liittoon ja kopiot ammattiosastolle ja työnantajalle.