Opiskelu ja koulutus

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toiminnan yksi päätarkoitus on edistää viestintäalan toimihenkilötehtävissä toimivien jäsentensä ammatillista kouluttautumista.  Tältä sivulta löydät esimerkkejä vuoden koulutustarjonnasta ja Grafinetin jäsenilleen tarjoamasta tuesta.


Grafinetin opintoapurahat omaehtoiseen opiskeluun:

Grafinetin koulutusrahaston opintoapurahaa voi hakea omaehtoiseen viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen tai järjestökoulutukseen.

  • Esimerkkeinä oman työsi täydennyskoulutukset, ay-koulutukset, harrastekurssit jotka täydentävät osaamista työssä jne.
  • Myös kieliopinnot ovat tuen piirissä.
  • Samaan koulutukseen apurahaa voi hakea enintään kahtena perättäisenä vuotena.
  • Apurahaa ei myönnetä atk-laitehankintoihin eikä matkakuluihin.
  • Hakijan tulee olla ollut Grafinetin jäsen vähintään vuoden ja koulutus on tapahtunut jäsenyysaikana.
  • Grafinetin hallitukselle on toimitettava opintojen päätyttyä jäljennös saadusta todistuksesta.
  • Lisätietoja opintoapurahasta voi tiedustella opintorahavastaavalta.

Opintoapurahaa voi hakea tällä lomakkeella

  • Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen laatu, koulutusaika ja -paikka, aiheutuneet kustannukset (kuittien perusteella), mahdolliset muut rahoitukset, jäsenyysaika, osoite, puhelinnumerotiedot sekä pankkitiliyhteystiedot. Matkakuluja ja ansiomenetyksiä ei korvata.
  • Hakemusten tulee olla perillä kalenterivuoden lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hallitus käsittelee hakemukset marraskuun kokouksessa ja jokaiselle hakijalle vastataan kirjallisesti.


 

Yhteistyössä: