Opiskelu ja koulutus

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toiminnan yksi päätarkoitus on edistää viestintäalan toimihenkilötehtävissä toimivien jäsentensä ammatillista kouluttautumista.  Tältä sivulta löydät esimerkkejä vuoden koulutustarjonnasta ja Grafinetin jäsenilleen tarjoamasta tuesta.


Grafinetin opintoapurahat omaehtoiseen opiskeluun:

Grafinetin koulutusrahaston opintoapurahaa voi hakea omaehtoiseen viestintäalan ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen tai järjestökoulutukseen.

 • Esimerkkeinä oman työsi täydennyskoulutukset, ay-koulutukset, harrastekurssit jotka täydentävät osaamista työssä jne.
 • Myös kieliopinnot ovat tuen piirissä.
 • Huomioidaan koulutuksen taso ja pituus. Samaan koulutukseen apurahaa voi kuitenkin hakea enintään kahtena perättäisenä vuotena.
 • Apurahaa ei myönnetä atk-laitehankintoihin, ansionmenetyksiin eikä matkakuluihin.
 • Hakijan tulee olla ollut Grafinetin jäsen vähintään vuoden ja koulutus on tapahtunut jäsenyysaikana.
 • Grafinetin hallitukselle on toimitettava opintojen päätyttyä jäljennös saadusta todistuksesta.
 • Työttömyys otetaan huomioon.
 • yksittäisen apurahan suuruus on enintään 800 euroa
 • Lisätietoja opintoapurahasta voi tiedustella opintorahavastaavalta.

Opintoapurahaa voi hakea tällä lomakkeella

 • Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen laatu, koulutusaika ja -paikka, aiheutuneet kustannukset (huomioidaan vain todelliset kulut, kuten kurssi-/lukukausimaksut ja oppimateriaalikulut kuittien mukaan), mahdolliset muut rahoitukset, jäsenyysaika, osoite, puhelinnumerotiedot sekä pankkitiliyhteystiedot. Matkakuluja ja ansiomenetyksiä ei korvata.
 • Hakemusten tulee olla perillä kalenterivuoden lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hallitus käsittelee hakemukset marraskuun kokouksessa ja jokaiselle hakijalle vastataan kirjallisesti.


 

Yhteistyössä: