Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta

Jäsenmaksua maksetaan

  • kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta,
  • työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta,
  • päätoimen ohella tehdyn sivutyön tulosta,
  • työttömyyden aikana tehdystä osa-aikatyöstä tai lyhyistä kokoaikatyösuhteista.

Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain Teollisuusliiton liittovaltuusto.
Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta vuosittain.
Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.
Teollisuusliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Lue jäsenmaksusta lisää Teollisuusliiton sivuilta