Jäsenmaksuvapautus

Elämäntilanteiden muuttuessa sinun ei tarvitse erota liitosta – voit pyytää jäsenmaksuvapautusta

Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

 • työttömänä työnhakijana. Myöskään ansiosidonnaisesta päivärahasta ei makseta jäsenmaksua.
 • palkattomalla sairauslomalla
 • kuntoutustuella tai -rahalla
 • tapaturmavakuutuslain mukaisella päivärahalla, mikäli jäsenelle ei makseta palkkaa
 • työkyvyttömyyseläkkeellä
 • opiskelemassa
 • perhevapaalla tai omaishoitajana
 • suorittamassa asevelvollisuutta, aseetonta- tai siviilipalvelusta
 • palkattomalla vuorotteluvapaalla. Mahdollisesta toisesta palkkatyöstä maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
 • suorittamassa vapausrangaistusta
 • liiton hallituksen hyväksymässä työtaistelussa tai työnantajien julistamassa työsulussa

Lue lisää Teollisuusliiton verkkosivulta.