Kun jään perhevapaalle

Teollisuusliiton kaikissa työehtosopimuksissa määritellään äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan antamiseen ja maksuun liittyvät ehdot. 

Työntekijällä on oikeus äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaaseen. 

Tietoa viestintäalan toimihenkilöiden perhevapaista löydät Grafinetin työehtosopimuksen luvussa 6, alkaen sivulta 31; Sairaus- ja perhevapaat.

Työsopimuslain 4 luvussa on säädetty pykälät perhevapaista. 

Vapaasta ilmoittaminen
Äitiys-, erityisäitiys-,isyys-, ja vanhempainvapaasta, sekä hoitovapaasta:

  • ilmoitus työnantajalle kahta kuukautta ennen
  • ilmoitus kuukautta ennen, jos vapaa on kestoltaan enintään 12 arkipäivää
  • jos puolison töihin menon vuoksi ei ole mahdollista noudattaa kahden kuukauden ilmoitusaikaa, niin silloin toisella vanhemmalla on kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen oikeus jäädä vanhempainvapaalle. Tällöin työnantajalle ei kuitenkaan saa aiheutua toiminnalle vakaa haittaa. Mikäli työnantaja käyttää tätä perustetta, hänen on selvitettävä työntekijälle kieltäytymisen syyt ja perustelut.

Työntekijä saa varhentaa äitiys- ja isyysvapaan alkamisen ajankohtaa, mikäli lapsen syntymä tai lapsen, ja/tai äidin terveys sitä edellyttää. Tällöin ilmoitus on annattava työantajalle niin pian kuin mahdollista.

Työntekijä saa muuttaa perustellusta syystä vapaan alkamisajankohtaa. Tällöin ilmoitus on annettava viimeistään kuukautta ennen.

Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa kahdessa jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 päivää.