Työsuojeluvaalit

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.

Työsuojeluvaltuutettujen valinnat kaudelle 2022-2023

Teollisuusliiton viestintäaloihin kuuluvilla työpaikoilla valitaan työsuojeluvaltuutetut marras–joulukuun 2021 aikana.

Valintojen ilmoittaminen
Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinnat ilmoitetaan kirjallisesti ammattiosastolle, työnantajalle ja Teollisuusliittoon. Alkuperäinen ilmoitus toimitetaan Teollisuusliiton aluetoimistoon ja kopiot ammattiosastolle ja työnantajalle.
Aluetoimistoon ilmoittamisen lisäksi tulee valinnoista ilmoittaa Grafinetille osoitteeseen grafinet@grafinet.fi  tai postitse osoitteeseen: Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, PL 699, 00101 Helsinki.

Ammattiosaston hallitus käsittelee työsuojeluvaltuutettujen valinnat. 


Teollisuusliiton verkkosivulta löydät ohjeet vaaleista ja valittujen työsuojeluvaltuutettujen ilmoittamisesta.

TTK_tyosuojeluvaaliohje