Hallituksen kokous

Aika: 22.8.2019
Paikka: Siltasaarenkatu 3-5, Helsinki