Ajankohtaista

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.
Syyskokous äänesti puheenjohtajasta ja valitsi jäsenet hallitukseen
Hallitus suunnitteli tulevan vuoden toimintaa Rovaniemellä
Luottamushenkilöt valitaan marras-joulukuun aikana kaudeksi 2016-2017
RSS ATOM