Työehtosopimus

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, TEAM, Pro ja työnantajia edustava Medialiitto ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta.
 

Medialiiton (ent. Viestinnän Keskusliitto) ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n työehtosopimus on yleissitova 23.10.2013 lähtien.

 

Sopimus 1.2.2017 - 31.1.2018

24 tunnin työajan pidentämisestä on sovittava paikallisesti 31.12.2016 mennessä kirjallisesti ja se tulee voimaan 1.1.2017. ks. oheinen allekirjoituspöytäkirja.

 

Sopimus 1.2.2018 - 31.1.2021

Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu
Suurimmat muutokset työehtosopimuksessa ovat mahdollisuus sopia talviloman vaihtamisesta joulurahaan, uusien työntekijöiden siirtyminen suoraan joulurahan piiriin, kiky-tuntien asteittainen poistuminen ja ilta- ja yötyölisäjärjestelmän uusiminen. Tästä löydät allekirjoituspöytäkirjan, jossa on tarkemmin muutokset työehtosopimukseen ja saavutettu palkkaratkaisu.

Grafinetin työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021

PDF-tiedostoGrafinet 20171113 tyoehtosopimuspoytakirja.pdf (277 kB)
Pöytäkirjassa on nykyiseen, 31.1.2018 asti voimassa olevaan, Työehtosopimukseen 1.2.2018 alkaen tulevat lisäykset ja muutokset. Sopimuskausi on 1.2.2018-31.1.2021
PDF-tiedostoGrafinet 20160527 allekirjoituspöytäkirja.pdf (4.1 MB)
Allekirjoituspöytäkirjassa on kilpailukykysopimuksen pohjalta neuvoteltuja uudistuksia 31.1.2017 asti voimassa olevaan työehtosopimukseen.