Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen, itsenäinen ammattiosasto Teollisuusliitto ry:ssä, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

 

Grafinet solmii työehtosopimuksen viestintäalan toimihenkilöille
Grafinet valmistelee ehdotuksia työehtosopimuksen uudistamiseksi, neuvottelee ja allekirjoittaa yhdessä Teollisuusliiton kanssa viestintäalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen.

Grafinetin jäseninä on viestintäalojen ammattilaisia kautta Suomen. Alan työpaikkoja on suurissa, keskisuurissa ja pienissä yrityksissä. Työpaikkojen aktivoiminen ja alan kattava järjestäytyminen ovat osaston toiminnan keskiössä. Ammattiosastoon voivat järjestäytyä myös mm. mainos- ja mediatoimistoissa työskentelevät alan ammattilaiset sekä alaa opiskelevat nuoret.


Organisaatio
Grafinetin ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenet kevät- ja syyskokouksissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita näihin kokouksiin. Kokoukset ovat paras tapa vaikuttaa Grafinetin toimintaan. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus, joka ohjaa Grafinetin toimintaa. Hallituksen apuna toimivat työehtosopimusjaosto ja hallituksen jäsenistä koostuvat työryhmät.


Toiminnan tarkoitus
Päätehtävänä on koota kaikki viestintäalan toimihenkilötehtävien palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työolojaan, palkkaehtojaan ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan, sekä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan sekä edistää työsuojelun kehittämistä ja yritysdemokratiaa sekä toimihenkilöiden ammatillista koulutusta ja kasvatusta.

Grafinet valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä sekä kehittää työpaikkojen työolosuhteita ja työehtoja tukemalla luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten toimintaa.

Grafinet tekee liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia ja huolehtii sekä vastaa siitä, että ammattiosaston toimialueen järjestäytyminen ja edunvalvontaorganisaatio on kattava ja toimintakykyinen.

Grafinet järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.


Teollisuusliitto ry
Teollisuusliitto on noin 200 000 jäsenen ja yli 500 ammattiosaston yhteenliittymä. Teollisuusliitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n jäsenliitto.