Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen, itsenäinen ammattiosasto Teollisuusliitto ry:ssä, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

 

Grafinet solmii työehtosopimuksen viestintäalan toimihenkilöille
Grafinet valmistelee ehdotuksia työehtosopimuksen uudistamiseksi, neuvottelee ja allekirjoittaa yhdessä Teollisuusliiton kanssa viestintäalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen.

Grafinetin jäseninä on viestintäalojen ammattilaisia kautta Suomen. Alan työpaikkoja on suurissa, keskisuurissa ja pienissä yrityksissä. Työpaikkojen aktivoiminen ja alan kattava järjestäytyminen ovat osaston toiminnan keskiössä. Ammattiosastoon voivat järjestäytyä myös mm. mainos- ja mediatoimistoissa työskentelevät alan ammattilaiset sekä alaa opiskelevat nuoret.


Organisaatio
Grafinetin ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenet kevät- ja syyskokouksissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita näihin kokouksiin. Kokoukset ovat paras tapa vaikuttaa Grafinetin toimintaan. Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus, joka ohjaa Grafinetin toimintaa. Hallituksen apuna toimivat työehtosopimusjaosto ja hallituksen jäsenistä koostuvat työryhmät.


Toiminnan tarkoitus
Grafinetin tarkoitus on koota järjestämis- ja sopimusalansa palkansaajat ja opiskelijat yhteen edunvalvontajärjestöksi. Jäsenistön yhteistoiminnan avulla ammattiosasto parantaa ja puolustaa työ- ja palkkaehtoja, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii palkansaajien yhteiskunnallisen aseman, oikeudenmukaisuuden, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ammattiosasto on Teollisuusliitto ry:n jäsen.

Grafinet
- valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työehtosopimuksien ehtoja ja työsuhteita sekä työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä

- valmistelee yhteistyössä liiton kanssa ehdotuksia voimassa olevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi.

- edistää ja tukee luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen sekä muiden luottamustehtävissä toimivien toimintaa.

Tutustu ammattiosaston sääntöihin tästä.


Teollisuusliitto ry
Teollisuusliitto on noin 200 000 jäsenen ja 500 ammattiosaston yhteenliittymä. Teollisuusliitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n jäsenliitto.