Luottamushenkilövaalit

Luottamushenkilö

edustaa järjestäytyneitä työntekijöitä työpaikalla. Hän toimii neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamushenkilö auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimii aina luottamuksellisesti.

Luottamushenkilö ja varaluottamushenkilö valitaan vaaleilla

Luottamushenkilö valitaan työpaikalla järjestettävillä vaaleilla kahden vuoden välein. Samalla valitaan varaluottamushenkilö ja työpaikan koon mukaisesti myös osastojen luottamushenkilöt.Työsuojeluvaltuutettu

edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä sovita toisin ennen valintaa. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta ja tehtävistä säädetään niin kutsutussa valvontalaissa (44/2006)

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan vaaleilla

Työntekijät valitsevat vaaleilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.

Pienemmässäkin työpaikassa valinta voidaan tehdä, ja toimihenkilöasemassa olevat työntekijät voivat valita omat valtuutettunsa. Valtuutettu voidaan valita sopuvaalilla, jos menettelystä ja valittavista henkilöistä ollaan yksimielisiä. Kaikkien työntekijöiden on voitava osallistua vaaliin, ja työnantaja ei saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Jos kymmenen työntekijän työpaikalle ei ole valittu työsuojeluvaltuutettua, työnantajan on annettava työntekijöille tietoa heidän oikeudestaan valita valtuutettu. Lisäksi on annettava luettelo työpaikan työntekijöistä ja tilat vaaleja varten.