Ajankohtaista

Joulukuun kokouksessa kerrattiin menneen vuoden tapahtumia, ja suunnattiin katse vuoteen 2015.
Turussa pidetyssä kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
TEAM on madaltanut kynnystä liittyä kesken vuoden YTK:sta TEAMin alla toimiviin ammattiosastoihin mm. Grafinetiin siten että TEAM palauttaa jäsenmaksun ”päällekkäisen” osan takaisin jäsenelle liiton varoista.
Jyväskylässä suunniteltiin tulevaa vuotta 2015 ja tavattiin Keski-Suomen jäsenistöä
RSS ATOM