HALLITUS ON ANTANUT ESITYKSEN VUOROTTELUVAPAALAIN MUUTTAMISESTA

9.12.2015 klo 06:00

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.

Nykyinen vuorotteluvapaa
Vuorotteluvapaalle voi nykyisin jäädä, kun työhistoriaa on kertynyt 16 vuotta. 360 päivän mittaisen vapaan voi pitää vähintään 100 päivän mittaisissa jaksoissa. Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukoruksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Jos työhistoriaa on kertynyt yli 25 vuotta, korvauksen suuruus on 80 % päivärahasta.

Hallitus esittää, että lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2016
Muutokset eivät vaikuttaisi vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016. 

Lue tästä hallituksen esitys kokonaisuudessaan: HE 51/2015