Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset

15.1.2016 klo 06:00

Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisen työehtosopimuksen seuraavan palkankorotuksen ajankohta on 1.2.2016.

Palkkojen korottaminen 1.2.2016
1.2.2016 alkavalla palkanmaksukaudella henkilökohtaisia kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 0,4 %:lla. Provisiopalkalla työskentelevän palkankorotuksen kustannusvaikutuksen tulee olla yleiskorotuksen suuruinen.

Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.2.2016 tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta siten, että alinta taulukkopalkkaa korotetaan 12 euroa suhteet säilyttäen.

Palkkaryhmät1.2.2016
2922971
2362653
1912390
1542153
1241975
1111812
1001678

 

Henkilökohtaisen palkan kokemusosa
Kun toimihenkilö on ollut yrityksessä viisi vuotta saman vaativuustason tehtävässä, hänen henkilökohtaisen palkkansa on oltava vähintään viisi prosenttia yli kyseessä olevan palkkaryhmän vähimmäispalkan.

Palkkaryhmät5% korotettu heko 1.2.2016
2923120
2362786
1912510
1542261
1242074
1111903
1001762

 

Vuorolisät
Vuoro-, ilta ja yölisiä korotetaan 1 %. Vuorotyölisän suuruus tunnilta 1.2.2016 alkaen.

kuukausipalkan ollessa €iltavuorossa snt/hyövuorossa snt/h
alle 807,3123233
807,3-891,3128243
891,4-975,3134254
975,4-1059,4139267
1059,5-1143,5145274
1143,6-1227,6153284
1227,7-1311,7156291
1311,8 tai suurempi161301

 

Vuorolisän suuruus tunnilta lauantaisin.

kuukausipalkan ollessa €iltavuorossa snt/hyövuorossa snt/h
alle 807,35931139
807,3-891,36191188
891,4-975,36441232
975,4-1059,46761281
1059,5-1143,56981326
1143,6-1227,67301374
1227,7-1311,77561421
1311,8 tai suurempi7791469

 

Lisätietoja saa tarvittaessa Mirja Suhoselta, puhelin 09 7739 7343, sähköposti: mirja.suhonen(at)teamliitto.fi tai muilta edunvalvontaosaston työehtosihteereiltä.