TES-neuvottelut jatkuivat

5.5.2016 klo 06:00

Viestintäalan toimihenkilöiden toinen neuvottelukierros käytiin keskiviikkona 4.5.2016 Hakaniemessä.

Toimihenkilöt antoivat VKL:lle oman neuvotteluesityksensä, jonka tiimoilta käytiin aktiivista keskustelua. Esitys pohjautuu kilpailukykysopimukseen, joka tähtää paikallisen sopimisen lisäämiseen ja vuosittaisen työajan pidentämiseen 24 tunnilla ilman kustannusvaikutusta. Lisäksi toimihenkilöillä on esityksiä mm. luottamushenkilöiden aseman parantamiseen.

Toimihenkilöiden kanta on, että vuotuisen työajan lisäämisen on oltava paikallisesti sovittavissa oleva asia. Työpaikat ja tehtävät ovat erilaisia, ja jos halutaan aidosti kutakin yritystä hyödyttävä ratkaisu, on paikallisen sopiminen järkevin vaihtoehto.

Toimihenkilöille on tärkeää, että luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parannetaan konkreettisin toimin, kuten kiky- sopimus edellyttää. Tapoja tähän on koulutuksen lisääminen, työsuhdeturvan parantaminen ja tietojensaantioikeuksien laajentaminen. Jätetyt muutosesitykset sisälsivät näitä kaikkia

Seuraava toimihenkilöiden neuvottelu pidetään maanantaina 13.5. 2016

Viestintäalan yhteisistä asioista, kiky- sopimuksen selviytymislausekkeesta ja työrauhasopimuksesta, neuvotellaan 9.5.2016 niin sanotussa ylte- pöydässä.


Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetia edusti puheenjohtaja Tuija Pircklén ja varapuheenjohtaja Katja Wallenius.