Viestintäalojen toimihenkilöille neuvottelutulos

1.6.2016 klo 06:30

Viestintäalojen toimihenkilöille saavutettiin neuvottelutulos, jonka TEAMin hallitus hyväksyi 31.5.

Tiiviin neuvotteluputken päätteeksi viestintäalan toimihenkilöille saatiin neuvottelutulos perjantaina 27.5. Se kuten muutkin TEAMin sopimusalojen neuvottelutulokset käsiteltiin ja hyväksyttiin tiistaina 31.5. TEAMin hallituksen kokouksessa. Sopimuksen piirissä on noin 4 800 Viestinnän keskusliiton jäsenyritysten toimihenkilöä. Grafinet ry:n työehtosopimus on alalla yleissitova. Sopimuskierroksella käsiteltiin ja sovittiin pääasiassa *kikyn eli kilpailukykysopimuksen myötä asetettuja tavoitteita.

Sipilän hallitus on asettanut erilaisia toimenpiteitä Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Kilpailukykysopimuksen ensimmäisenä ja erittäin vaikeana toimenpiteenä on vuotuisen työajan lisääminen 24 tunnilla ilman palkkavaikutusta. Nyt tehdyn sopimuksen mukaan siitä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti työpaikoilla.
Muuta sovittua: Kriisilauseke - yrityksessä tehtävät ennakoivat toimenpiteet ja selviytymistoimet ovat avaintekijöitä toiminnan pelastamisessa.
Yhteinen luottamusmies - Jatkossa konserneissa voidaan paikallisesti sopia usean yrityksen yhteisistä pää- ja varapääluottamusmiehestä.
Luottamusmiehen asema -luottamusmiesten asemaa parannetaan antamalla mahdollisuus perehtyä liukuvan työajan liukumasaldoihin ja käytettyihin tunteihin. Aiemmin heille on annettu pyydettäessä ylityötilastot neljännevuosittain.
Sairauspoissaolojen omailmoitus-menetelmä - voidaan ottaa käyttöön paikallisesti sopien.

SAK:n hallitus kokoontuu 3.6. ja päättänee kilpailukykysopimuksen hyväksymisestä lopullisesti, kun sopimuksen kattavuus ja maan hallituksen toimet sopimuksen osalta ovat varmistuneet.

Grafinetin hallitus kokoontui Helsingissä kevään viimeiseen kokoukseensa torstaina 26.5. Kokouksessa käsiteltiin mm. toimintaraha-asioita sekä menneitä että tulevia tapahtumia. Ennakkotietoa tulevasta: vuoden 2016 syyskokous pidetään 26.11. Tampereella uudessa Hotelli Tornissa. Illaksi on varattu illallinen. Musiikkiteatteri Palatsista, Abba Dansing Queen-show:n kera. Varaa päivä kalenteristasi jo nyt ja seuraa tiedottelua!

Kesäisin terveisin, hallitus

TIETOISKU

*Mikä on kilpailukykysopimus?

Kyseessä on työmarkkinajärjestöjen eli palkansaajapuolella SAK:n, STTK:n ja Akavan sekä työnantajapuolella Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuntatyönantajien helmikuun lopulla alustavasti sopima keskitetty työmarkkinaratkaisu.
Keskusjärjestöihin kuuluvat liitot neuvottelevat nyt noin kolmeensataan työehtosopimukseen kilpailukykysopimuksessa vaadittavia muutoksia.
Onko sopimus sama kuin yhteiskuntasopimus? On, mutta kilpailukykysopimuksessa hallitus ei ollut enää samalla tavalla isännän roolissa kun vielä yhteiskuntasopimuksen aikoina.
Kyseessä on ennen kaikkea pääministeri Juha Sipilän (kesk) ja hallituksen yritys parantaa Suomen kilpailukykyä niin, että työllisyys paranisi ja samalla verotulot kasvaisivat. Sopimuksen vaikutukset ostovoimaan siitä, minkälaisia oletuksia tehdään inflaation ja palkkaliukumien suhteen. hs.fi 30.5.2016