Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetin työehtosopimuksesta neuvottelutulos

18.11.2017 klo 06:00

Medialiitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ovat saavuttaneet Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetin työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen 13.11.2017.

Neuvottelutulos on tehty ajanjaksolle 1.2.2018-31.1.2021, ja se sisältää sekä tekstimuutoksia että palkkaratkaisun kahdelle vuodelle. Sopimuksen viimeinen vuosi on irtisanottavissa, jos osapuolet eivät lokakuun loppuun mennessä 2019 pääse sopimuksen viimeisen vuoden toteuttamisesta.

Palkkaratkaisussa henkilökohtaisia palkkoja korotetaan ensimmäisenä vuotena 0,8 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella 0,4 % erällä. Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan paikallisesti. Mikäli sopuun ei päästä 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena ja 0,2 % osuudesta päättää työnantaja.

Toisen vuoden korotukset ovat 0,8 % yleiskorotus ja paikallisesti sovittava 0,4 % yrityskohtainen erä. Mikäli sopuun ei päästä, työnantaja päättää erän jakamisesta.

Lisiä korotetaan molempina vuosina 1,2 %, vähimmäispalkkoja yleiskorotuksella eli 0,8.

Ensimmäisen kerran palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja toisen kerran 1.4.2019.

Lisäksi on sovittu, että työntekijällä on oikeus vaihtaa yksi talvilomaviikko 2,4 % suuruiseen joulurahaan ja kilpailukykysopimuksen työajan pidentämisen asteittaisesta poistumisesta sopimuskauden aikana.

Vastaavan sisältöinen neuvottelutulos on saavutettu Sanoma Media Finland Oy:n sähköisen viestinnän toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta.

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, Tuija Pircklén, puheenjohtaja, tuija.pircklen@grafinet.fi