Palkankorotukset 1.4.2019 ja jäsenmaksuasiaa

15.2.2019 klo 06:00


 

Yrityskohtaisesta erästä neuvotellaan työnantajan kanssa 15.3.2019 mennessä.

 

Yleiskorotus
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 0,8 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Provisiopalkkaisten osalta palkankorotukset toteutetaan siten, että provisiopalkka kokonaisuudessaan nousee samalla työmäärällä keskimäärin yleiskorotuksen verran.

Lisäksi on sovittu yrityskohtaisesta erästä samasta ajankohdasta alkaen.

Yrityskohtainen erä
Erän suuruus on 0,4 % ja se lasketaan toimihenkilöiden yleiskorotuksella korottamattomien tammikuussa 2019 maksettujen henkilökohtaisten palkkojen summasta. Henkilökohtaiset palkat eivät sisällä olosuhteista tai työajoista johtuvia lisiä.

Luottamusmiehelle tai jos luottamusmiestä ei ole, henkilökunnalle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus.

Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti.

Mikäli erän käytöstä ei sovita 15.3.2019 mennessä, työnantaja päättää sen jakamisesta. Työnantajan tulee tällöin selvittää luottamusmiehelle tai henkilökunnalle, kuinka erä on käytetty sekä palkankorotusten kohdistumisen perusteet.

Lisät
Ilta- ja yötyölisää korotetaan 1,2 %:lla yleiskorotuksen ajankohdasta.

Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan 0,8 %:lla 1.4.2019 alkaen.

Vuoden 2020 korotuksista
Sopijapuolet sitoutuvat neuvotteleman sopimuskauden viimeisen 12 kuukauden kustannusvaikutuksen ajalle 1.2.2020 - 31.1.2021 lokakuun 2019 loppuun mennessä. Kustannusvaikutuksessa huomioidaan palkkaratkaisun lisäksi myös yhden kiky-päivän poistaminen. Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta lokakuun 2019 loppuun mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen päättymään 31.1.2020.

 

Jäsenmaksuasiaa
Työnantajaperinnässä olevien jäsenten jäsenmaksurästitykset tehdään maalis- ja lokakuussa. Rästilistat lähetetään ammattiosastoille ja he voivat kuulla jäseniään jäsenmaksukatkoista. Ennen lopullista erottamista liitosta, lähtee vielä kuulemiskirje jäsenelle, jolla on edelleen katko jäsenmaksutiedoissa.

Grafinetin puheenjohtaja lähettää viestin, jossa ilmoitetaan epäselvyyksistä, niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Mikäli tiedossa ei ole sähköpostiosoitetta, niin liitto lähettää tekstiviestin. Ellei mitään yhteystietoja ole, yhteyttä ei oteta.

Itsemaksavien jäsenten rästitykset tehdään neljännesvuosittain jäsenyysyksikön toimesta ja kuulemiskirjeet toimitetaan suoraan jäsenille. Rästilistalle joutuu henkilö, jolla on 28 päivää tai enemmän katkoa kyseessä olevan jäsenmaksutarkkailun ajalla.

Itsemaksavilla jäsenillä on mahdollisuus maksaa jäsenmaksunsa eLaskuna. Jäsenen pitää mennä omaan verkkopankkiinsa ja valita laskuttajaksi Teollisuusliitto Ry.
Vuoden 2019 alusta Teollisuusliitto on ottanut eAsioinnissa käyttöön Paytrail verkkomaksupalvelun. Palvelusta voi siirtyä suoraan maksamaan jäsenmaksua oman verkkopankin kautta, eikä tarvitse mennä erilliseen maksupalveluun.