Kympin tuki vuonna 2019

16.4.2019 klo 06:00

Kympin tukea maksetaan kaikille työmarkkinoiden käytettävissä oleville jäsenille 2019.

Muistathan, että voit tietyin edellytyksin käyttää Grafinetin maksamaa Kympin tukea kesän virkistystapahtumissa. Tukea virkistystapahtumaan voivat hakea jäsenet, jotka eivät kuulu työpaikkaosastoon. Tapahtuma voi olla esim. konsertti tai teatteri, johon jäsen osallistuu yksin, muiden jäsenten tai vaikka perheen kanssa.

Lisäksi työpaikkaosastoihin kuuluvat sekä yllämainitut työpaikkaosastoihin kuulumattomat jäsenet voivat virkistystapahtuman lisäksi hakea tukea myös toiseen, ns. ay-toiminta tapahtumaan.  Ay-toiminta voi olla esimerkiksi Grafinetin kurssien ja kokouksien omavastuuosuudet; työpaikalla pidettyjen tilaisuuksien omavastuuosuudet tai tarjoilut, kun tilaisuudessa käsitellään työpaikan ajankohtaisia asioita; Teollisuusliiton jäsenristeilyt tai alueellisten yhteistyöryhmien ja kurssien omavastuuosuudet sekä toisen ammattiosaston järjestämien koulutuksien omavastuuosuudet.

Tuki maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan, täyttämällä alla oleva lomake. Jos tukea hakee työpaikan porukka, tulee lomakkeessa olla kahden muun jäsenen valtuutus, että tuki voidaan maksaa kolmannen henkilön tilille.

Lisätietoa Kympin tuesta täältä