Viestintäalan toimihenkilöiden palkankorotukset 1.5.2021

8.4.2021 klo 06:00

Yrityskohtaisen erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti 15.4.2021 mennessä.

Yleiskorotus
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,6 %:lla.

Lisät
Ilta- ja yötyölisää korotetaan 2,0 %:lla.

Yrityskohtainen erä
Erän suuruus on 0,8 %.
Erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti 15.4.2021 mennessä. Jos erän käytöstä ei ole sovittu edellä mainittuun päivään mennessä, erä jaetaan perälaudan mukaisesti.

Lue lisää verkkosivulta grafinet.fi/tyoehtosopimus/.