Viestintäalan toimihenkilöille on hyväksytty uusi työehtosopimus

4.3.2022 klo 11:00

Viestintäalan toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Toinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 1,3 prosentin yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin paikallisella erällä. Mikäli erän käytöstä ei sovita 15.5.2022 mennessä, jaetaan yleiskorotuksena 0,2 prosenttia ja työnantaja päättää 0,4 prosentin jakamisesta. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1,6 prosenttia ja ilta- ja yötyölisiä 1,9 %. Mikäli toisen vuoden palkantarkistuksista ei päästä sovintoon, sopimus päättyy 31.12.2022, ellei toisin sovita.

Työehtosopimuksen kautta tulevasta alan erillisestä talvilomasta jatkossa siirtyy ensimmäiset viisi yhdenjaksoisena annettua päivää, jos työntekijä on loman alkaessa työkyvytön.
Tekstimuutoksia tuli koskien liukuvaa työaikaa ja varallaoloa.
Lomautusilmoitusaika muuttuu jatkossa vähintään viideksi päiväksi.
Työsuhteen irtisanomisaikoihin tuli myös paikallisen sopimisen mahdollisuus.
Etätyöstä kirjattiin allekirjoituspöytäkirjaan suositus, jota yritykset voivat halutessaan hyödyntää.
Palkkausjärjestelmästä liitot järjestävät yhteistä koulutusta.

Tutustu työehtosopimuksen muutoksien tiivistelmään tästä.
Allekirjoituspöytäkirja löytyy tästä.