Optiovuoden 2023 palkankorotuksista ei päästy sopuun 

15.12.2022

15.12.2022 pidetyssä työehtosopimusneuvottelussa todettiin, ettei neuvottelutulokseen palkankorotusten kustannusvaikutuksesta ajalle 1.3.3023 – 29.2.2024 päästy ja siten optioneuvottelut ovat päättyneet. Sovittiin, että neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta aloitetaan helmikuussa 2023. Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimus on voimassa 28.2.2023 saakka. Neuvotteluosapuolina olivat Medialiitto, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet.

Työehtosopimuksen kirjaus: 
Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan 31.12.2022 mennessä kustannusvaikutuksen ajalle 1.3.2023-29.2.2024. Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta 31.12.2022 mennessä, työehtosopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita.