Ihmiseltä ihmiselle – yli 40 vuotta edunvalvontaa

Grafinetin historiaa:
 

Graafiset toimihenkilöt ry perustettiin 28.9.1977

Vuonna 1979 yhdistys liittyi Kirjatyöntekijäin Liittoon (myöhemmin Viestintäalan ammattiliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja nykyään Teollisuusliitto) valtakunnallisena ammattiosastona. Ensimmäinen työehtosopimus solmittiin vuonna 1979. Graafiset toimihenkilöt ry muutti nimensä vuonna 2003, jolloin uudeksi jäsenistön rakennetta paremmin kuvaavaksi nimeksi tuli Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry.

 • 1894 perustettiin maan ensimmäinen ammattiliitto Suomen Kirjaltajaliitto.
 • 1900 solmittiin ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus eli “palkkatariffi”.
 • 1977 perustettiin Graafiset toimihenkilöt ry järjestämään väkeä, joka ei työskennellyt suoraan painoissa.
 • 1979 solmittiin ensimmäinen työehtosopimus. Tämä oli samalla ensimmäinen SAK:laisen liiton tekemä toimihenkilösopimus.
 • 1984 jäseniä oli jo 1 700 ja vuosikymmenen lopussa liki 3 000.
 • 1991 mennessä kirjattiin 250 uutta jäsentä.
 • 1993 lopussa elettiin muutama kuukausi sopimuksettomassa tilassa työnantajan irtisanottua sopimukset. Neuvottelukulttuuri on sittemmin kohentunut ja siitä eteenpäin on vallinnut työrauha.
 • 1997 Graafiset toimihenkilöt ry täytti kaksikymmentä vuotta. Juhlissa puhuttiin työehtosopimusten yleissitovuudesta.
 • 1990-luvun lopussa teetetettiin tutkimus uusmedia-alasta. Ala on ongelmallinen, mutta se on tulevaisuutta.
 • 1997 ammattiliiton nimi muutettiin Viestintäalan ammattiliitoksi.
 • 2002 osasto täytti 25 vuotta. Uudet verkkosivut pantiin kehitteille.
 • 2003 Graafiset toimihenkilöt ry muutti nimensä. Uudeksi, jäsenistön rakennetta kuvaavaksi nimeksi tuli Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry.
 • 2010 Viestintäalan ammattiliitto yhdistyi Kemianliiton kanssa TEAM Teollisuusalojen ammattiliitoksi.
 • 2018 Teollisuusliitto, eli aiemmin Metalliliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yhdistyivät 1.1.2018.
 • 2018 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry liittyi Teollisuusliittoon 1.1.2018