Koulutusapuraha

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toiminnan yksi päätarkoitus on edistää viestintäalan toimihenkilötehtävissä toimivien jäsentensä ammatillista kouluttautumista. Tältä sivulta löydät ohjeet apurahan hakemiseksi ja esimerkkejä Grafinetin jäsenilleen tarjoamasta koulutusapurahasta.


Grafinetin koulutusapuraha omaehtoiseen opiskeluun:

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n koulutusrahastosta myönnetään apurahoja käytettäväksi viestintäalan toimihenkilöiden ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen. 

 • Esimerkkeinä kieliopinnot ja viestintäalan toimihenkilöiden täydennyskoulutukset ja harrastekurssit, jotka täydentävät osaamista työssä.
 • Apurahaa myönnettäessä huomioidaan koulutuksen taso ja pituus.
 • Apurahan voi saada samaan koulutukseen enintään kaksi kertaa.
 • Hakijan tulee olla ollut Grafinetin jäsen vähintään vuoden ja koulutus on tapahtunut jäsenyysaikana sekä apurahan hakemusvuonna.
 • Hakijan tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä oleva opiskeluiden ja apurahan hakemisen aikana.
 • Työttömyys otetaan huomioon.
 • Yksittäisen apurahan suuruus on enintään 800 euroa
 • Grafinetin hallitukselle on toimitettava opintojen päätyttyä jäljennös saadusta todistuksesta.
 • Apurahaa ei myönnetä atk-laitehankintoihin, ansionmenetyksiin eikä matkakuluihin.
 • Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen laatu, koulutusaika ja -paikka ja perustelu siitä miten koulutus lisää pätevyyttä alalla. Kustannuksista huomioidaan vain todelliset kulut, kuten kurssi-/lukukausimaksut ja oppimateriaalikulut kuittien mukaan. Kuitista tulee ilmetä maksaja ja maksun saaja. Lisäksi on ilmoitettava muut mahdolliset rahoitukset, jäsenyysaika, osoite, puhelinnumerotiedot sekä pankkitiliyhteystiedot. Matkakuluja ja ansiomenetyksiä ei korvata.
 • Hakemusten tulee olla perillä kalenterivuoden lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hallitus käsittelee hakemukset marraskuun kokouksessa ja jokaiselle hakijalle vastataan kirjallisesti.

  Lisätietoja opintoapurahasta voi tiedustella koulutusapurahavastaavalta. 

  Koulutusapurahaa voi hakea tällä lomakkeella 

  (lomake avoinna 1.-31.10.)


 

Hakemusten tulee olla perillä 31. lokakuuta mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.