Koulutusapuraha

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toiminnan yksi päätarkoitus on edistää viestintäalan toimihenkilötehtävissä toimivien jäsentensä ammatillista kouluttautumista. Tältä sivulta löydät ohjeet apurahan hakemiseksi ja esimerkkejä Grafinetin jäsenilleen tarjoamasta koulutusapurahasta.


Grafinetin koulutusapuraha omaehtoiseen opiskeluun:

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n koulutusrahastosta myönnetään apurahoja käytettäväksi viestintäalan toimihenkilöiden ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen. 

 • Esimerkkeinä oman työn täydennyskoulutukset, ay-koulutukset, harrastekurssit jotka täydentävät osaamista työssä jne.
 • Myös kieliopinnot ovat tuen piirissä.
 • Huomioidaan koulutuksen taso ja pituus.
 • Apurahan voi saada samaan koulutukseen enintään kaksi kertaa.
 • Hakijan tulee olla ollut Grafinetin jäsen vähintään vuoden ja koulutus on tapahtunut jäsenyysaikana sekä apurahan hakemusvuonna.
 • Hakijan tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä oleva opiskeluiden ja apurahan hakemisen aikana.
 • Työttömyys otetaan huomioon.
 • yksittäisen apurahan suuruus on enintään 800 euroa
 • Grafinetin hallitukselle on toimitettava opintojen päätyttyä jäljennös saadusta todistuksesta.
 • Apurahaa ei myönnetä atk-laitehankintoihin, ansionmenetyksiin eikä matkakuluihin.
 • Lisätietoja opintoapurahasta voi tiedustella koulutusapurahavastaavalta.

Koulutusapurahaa voi hakea tällä lomakkeella

 • Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen laatu, koulutusaika ja -paikka, aiheutuneet kustannukset (huomioidaan vain todelliset kulut, kuten kurssi-/lukukausimaksut ja oppimateriaalikulut kuittien mukaan), mahdolliset muut rahoitukset, jäsenyysaika, osoite, puhelinnumerotiedot sekä pankkitiliyhteystiedot. Matkakuluja ja ansiomenetyksiä ei korvata.
 • Hakemusten tulee olla perillä kalenterivuoden lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hallitus käsittelee hakemukset marraskuun kokouksessa ja jokaiselle hakijalle vastataan kirjallisesti.


 

Hakemusten tulee olla perillä 31. lokakuuta mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.