Koulutusapuraha

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toiminnan yksi päätarkoitus on edistää viestintäalan toimihenkilötehtävissä toimivien jäsentensä ammatillista kouluttautumista. Tältä sivulta löydät ohjeet apurahan hakemiseksi ja esimerkkejä Grafinetin jäsenilleen tarjoamasta koulutusapurahasta.


Grafinetin koulutusapuraha omaehtoiseen opiskeluun:

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n koulutusrahastosta myönnetään apurahoja käytettäväksi viestintäalan toimihenkilöiden ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen. 

 • Esimerkkeinä oman työn täydennyskoulutukset, ay-koulutukset, harrastekurssit jotka täydentävät osaamista työssä jne.
 • Myös kieliopinnot ovat tuen piirissä.
 • Huomioidaan koulutuksen taso ja pituus.
 • Apurahan voi saada samaan koulutukseen enintään kaksi kertaa.
 • Hakijan tulee olla ollut Grafinetin jäsen vähintään vuoden ja koulutus on tapahtunut jäsenyysaikana sekä apurahan hakemusvuonna.
 • Hakijan tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä oleva opiskeluiden ja apurahan hakemisen aikana.
 • Työttömyys otetaan huomioon.
 • yksittäisen apurahan suuruus on enintään 800 euroa
 • Grafinetin hallitukselle on toimitettava opintojen päätyttyä jäljennös saadusta todistuksesta.
 • Apurahaa ei myönnetä atk-laitehankintoihin, ansionmenetyksiin eikä matkakuluihin.
 • Lisätietoja opintoapurahasta voi tiedustella koulutusapurahavastaavalta.

Koulutusapurahaa voi hakea tällä lomakkeella

 • Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen laatu, koulutusaika ja -paikka, aiheutuneet kustannukset (huomioidaan vain todelliset kulut, kuten kurssi-/lukukausimaksut ja oppimateriaalikulut kuittien mukaan), mahdolliset muut rahoitukset, jäsenyysaika, osoite, puhelinnumerotiedot sekä pankkitiliyhteystiedot. Matkakuluja ja ansiomenetyksiä ei korvata.
 • Hakemusten tulee olla perillä kalenterivuoden lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hallitus käsittelee hakemukset marraskuun kokouksessa ja jokaiselle hakijalle vastataan kirjallisesti.