Matkustusohjeet

Grafinetin yleiset kokoukset ja koulutustilaisuudet

Sääntömääräisiin kokouksiin, kursseihin ja yhdistyksen järjestämiin muihin tilaisuuksiin osallistuville maksetaan koulutus, ulkopaikkakuntalaisten majoitus kahden hengen huoneissa, ruokailut ja matkat pääsääntöisesti halvimman yleisen kulkuneuvotaksan mukaan. Yöpymiskustannuksia ei korvata yksipäiväisessä tilaisuudessa. Kokouksissa, kursseissa ja tilaisuuksissa on kohtuullinen omavastuuosuus.
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ovat avoimia kaikille Grafinetin jäsenille. Grafinetin kursseille ja tilaisuuksiin voivat osallistua työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet.

Liiton tapahtumat
Grafinetin jäsenen on mahdollista saada tukea Teollisuusliiton alueellisen tapahtuman omavastuuosuuteen jälkikäteen kuittia vastaan. Grafinet ei maksa matkakorvauksia liiton tapahtumiin osallistumisesta. Lisätietoja puheenjohtajalta.

Osallistumis- ja peruutusehdot
Ilmoittautuessaan jäsen sitoutuu Grafinetin peruutusehtoihin.

Jäsenellä on oikeus osallistua tapahtumiin ja syntyneitä kuluja korvataan, kun jäsenmaksut ovat ajan tasalla.
Jäsenen tulee osallistua kaikkiin tilaisuuden osioihin, joihin on ilmoittautunut. Mikäli hän jättää osallistumatta johonkin osioon tulee hänen maksaa tästä Grafinetille aiheutuneet kulut.

Omavastuuosuus tulee olla maksettu eräpäivään mennessä, kun jäsen on saanut osallistumisvahvistuksen. Grafinetin tilaisuuksista ei lähetetä erillistä laskua ja jos omavastuuta ei ole maksettu eräpäivään mennessä katsotaan ilmoittautuminen peruuntuneeksi.

Peruutusehdot
Kurssikeskukset, hotellit ja matkayhtiöt veloittavat Grafinetia varatuista tiloista, tarjoiluista ja matkoista vahvistettujen ilmoittautumisien perusteella. Grafinetin tilaisuuksissa peruutukset ilmoittautumisajan päätyttyä ovat mahdollisia kuluitta vain lääkärintodistuksen perusteella.
Maksettu omavastuuosuus palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan, jos jäsen peruu osallistumisensa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Mikäli jäsen ei toimita lääkärintodistusta, tulee hänen maksaa omavastuun lisäksi tilaisuudesta Grafinetille aiheutuneet kulut jälkikäteen.

Matkakustannusten korvaukset 2024
Sääntömääräisiin kokouksiin, kursseihin ja yhdistyksen järjestämiin muihin tilaisuuksiin osallistuville maksetaan matkakustannusten korvaus pääsääntöisesti halvimman yleisen kulkuneuvotaksan mukaan. Grafinetin järjestäessä yhteiskuljetuksen on osallistujan käytettävä ensisijaisesti sitä.
Jäsenen kulut korvataan jäsenmaksujen ollessa ajan tasalla.

Matkustaminen
Kaukojunien matkalipputilaus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella.
Lähijunilla ja linja-autolla matkustavat maksavat lippunsa itse ja liittävät ne tilaisuudessa jaettavan matkalaskun liitteeksi.

Grafinetin järjestäessä yhteiskuljetuksen on sitä käytettävä ensisijaisesti. Yhteiskuljetuksen kattavalta osuudelta ei matkakustannuksia korvata. Jäsenet voivat järjestää yhteiskuljetuksen, jos se on taloudellisesti järkevää ja siitä on sovittu etukäteen Grafinetin puheenjohtajan kanssa.

Oman auton käytöstä on aina sovittava etukäteen Grafinetin puheenjohtajan kanssa. Oman auton käytöstä korvataan aina Grafinetille edullisemman vaihtoehdon mukaisesti maksamalla joko halvimman julkisen kulkuneuvotaksan mukaan tai 0,20 e / km. Mikäli kyydissä on kuljettajan lisäksi yksi tai useampi matkustaja, maksetaan jokaisesta lisämatkustajasta 0,01 e / km. Matkustajien nimet on mainittava matkalaskussa. Grafinet ilmoittaa maksetut kilometrikorvaukset tulorekisteriin.

Matkustamisen tilaisuuksiin tulee tapahtua pääsääntöisesti suorin yhteyksin saman päivän aikana ja matkavarauksissa tulee valita edullisin vaihtoehto, kohtuulliset matkustusajat huomioiden.
Matkalipuista korvataan 50 prosenttia, mikäli jäsen haluaa saapua tai lähteä eri päivänä kuin tilaisuus edellyttäisi.

Matkakulut maksetaan pankkitilille jälkikäteen matkalaskun mukaisesti. Allekirjoitetun matkalaskun voi jättää tilaisuudessa tai toimittaa skannattuna osoitteella taloudenhoitaja@grafinet.fi, viimeistään 4 vuorokauden kuluttua tilaisuudesta. Pyydettäessä on toimitettava alkuperäinen matkalasku.
 

Matkakulut korvataan vain kuittia tai käytettyä lippua / mobiililipun kuittia vastaan

  • Taksikuluja ei korvata
  • Pysäköintikuluja ei korvata
  • Junassa ei korvata makuupaikkoja

Nuoriso-, eläkeläis- ja ryhmäalennukset tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan.

Hyväksytty 20.1.2024

Sääntömääräisiin kokouksiin, koulutukseen ja yhdistyksen järjestämiin muihin tilaisuuksiin osallistuville maksetaan matkakustannusten korvaus pääsääntöisesti halvimman yleisen kulkuneuvotaksan mukaan. Grafinetin järjestäessä yhteiskuljetuksen, on osallistujan käytettävä ensisijaisesti sitä.

Jäsenen matkalaskulomake 2024

PDF-tiedostoMatkalasku 2024 jäsenet.pdf (77 kB)
MS Excel -tiedostoMatkalasku 2024 jäsenet.xlsx (31 kB)